Pendaftaran - pensijilan produk ummah تسجيل شهادة المنتج للأمة

Pegumuman:

Pengesahan PRODUK UMMAH untuk produk orang-orang ISLAM, Sertai kami. Terima Kaseh.

Carian Pengesahan Produk Ummah:

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Logo Tanda Dagangan Produk Ummah Diluluskan oleh Pendaftar Tanda Dagangan Malaysia di bawah Akta Tanda Dagangan 1976 dan Peraturan Tanda Dagangan 1997 memberikan hak eksklusif kepada IKIAM untuk Menyediakan Perkhidmatan Pensijilan pada PRODUK MUSLIM untuk DOMESTIK dan ANTARABANGSA.

Pensijilan Skim Label

Skema pensijilan label adalah label untuk menentukan produk atau perkhidmatan mana yang dikendalikan oleh seorang Muslim. Setiap permohonan yang berjaya akan diberikan sijil pengiktirafan dan label kod yang boleh diletakkan pada produk atau perkhidmatan yang dilakukan.

Pemohon yang layak untuk memohon Sijil Pengesahan Produk Muslim dikategorikan seperti berikut:

Pengilang
Pengedar
Pengilang subkontrak;
Pembungkusan semula;
Premis makanan;
Rumah sembelihan
Penyedia perkhidmatan;
Permohonan Sijil Pengesahan Produk Muslim untuk pasaran domestik dan antarabangsa mesti dihantar terus ke Sistem Produk Ummah, sebagai permohonan on-line.

 

Sila Klik Ikon Di Bawah Untuk Pendaftaran Produk Ummah. Jadilah sebahagian daripada Komuniti PRODUK UMMAH. Sertai sekarang!

*ألله اكبر! ألله اكبر! ألله اكبر!*